loading

Opel FlexCare Uslovi garancije.

Prodavac, kao ugovorni partner kompanije Opel Southeast Europe LLC (u daljem
tekstu „Opel“), obezbeđuje sledeće elemente garancija i servisa za vozila
obuhvaćena Opel FlexCare programom:

 • Produženu garanciju za određene dole navedene delove vozila tokom vremenskog perioda navedenog u
  Opel FlexCare potvrdi ili do maksimalne kilometraže navedene u Opel FlexCare potvrdi, koji se uslov pre
  ispuni.
 • Opel Pomoć na putu tokom vremenskog perioda navedenog u Opel FlexCare potvrdi ili do maksimalne
  kilometraže navedene u Opel FlexCare potvrdi, koji se uslov pre ispuni.
 • Redovno održavanje u broju slučajeva i tokom vremenskog perioda koji su navedeni u Opel FlexCare
  potvrdi ili do maksimalne kilometraže navedene u Opel FlexCare potvrdi, koji se uslov pre ispuni.

 

Elementi koji se odnose i važe za vozilo kako je navedeno u Opel FlexCare potvrdi su isti oni tamo navedeni.

 

Opšte:

 1. Opel FlexCare paket i njegovi elementi dostupni su za Opelova vozila kupljena od strane fizičkih lica kao
  korisnika, pravnih lica kao korisnika i flota koji imaju poseban ugovor o flotnoj prodaji sa Opelom. Vozila
  koja se isključuju iz ovoga su ona koja se koriste kao taksi vozila ili vozila autoškola.
 2. U slučaju da se namena korišćenja vozila naknadno promeni kako bi se ono koristilo u gore navedenim
  situacijama, elementi Opel FlexCare paketa automatski prestaju da važe.
 3. Elementi Opel FlexCare paketa prate vozilo u slučaju promene vlasništva i stoga se prenose na kupca u
  slučaju prodaje vozila.
 4. Opel ne prihvata odgovornost za manjkavosti i nedostatke u pružanju usluga u vezi s elementima Opel
  FlexCare paketa ukoliko takvi nedostaci proističu iz više sile, ratnih dejstava, štrajkova itd.
 5. U slučaju potpunog gubitka vozila obuhvaćenog Opel FlexCare paketom ili ako takvo vozilo bude
  ukradeno, paket se može poništiti i izvršena plaćanja će se refundirati kupcu u skladu sa sledećim
  uslovima, koji se uslov pre ispuni:

a) Ukoliko je kupac naručio Opel FlexCare Produženu garanciju sa ili bez OpelFlexCare Produžene pomoći na putu, Opel FlexCare Paket se može poništiti u prve 2 godine nakon datuma početka korišćenja FlexCare Paketa, kako je navedeno u FlexCare potvrdi
b) U slučaju da je kupac naručio Opel FlexCare Paket koji sadrži Redovno održavanje, Opel FlexCare Paket se može poništiti pre 1. zakazanog održavanja ili u prvih 11 mjeseci nakon datuma početka korišćenja FlexCare Paketa, kako je navedeno u FlexCare potvrdi.
c) Poništavanje ili povlačenje iz bilo kojih drugih razloga i/ili izvan navedenog vremenskog okvira nije moguće.

 

Zahtev za otkazivanje može biti popunjen kod Prodavca ili bilo kog Opel ovlašćenog dilera. Zahtev mora da bude dostavljen u pisanom obliku i da sadrži dokaz o potpunom gubitku/krađi vozila i originalnu potpisanu Opel FlexCare potvrdu. Opelov Ovlašćeni diler će vam pomoći u prikupljanju neophodne dokumentacije i prosleđivanju zahteva za poništenje.

 

A. Produžena garancija

U slučajevima koji važe za vozilo u skladu sa Opel FlexCare potvrdom.

 
 1. Prodavac garantuje za navedene grupe delova motornih vozila koje je on proizveo i koje pokriva Opel
  FlexCare paket, da su te grupe delova bez nedostataka prema tehničkoj specifikaciji (ova garancija se u
  daljem tekstu naziva „Produženom garancijom“). Produžena garancija stupa na snagu na dan kada
  redovna garancija za novo vozilo, prema uslovima garancije za novo vozilo kako je navedeno u Servisnoj
  knjižici, istekne i nakon toga ostaje na snazi tokom vremenskog perioda navedenog u Opel FlexCare
  potvrdi ili dok se ne pređe maksimalna kilometraža navedena u Opel FlexCare potvrdi, koji se uslov prvi
  ispuni („Garantni rok“).
 2. Sva potraživanja vezana za Opelovu Produženu garanciju prestaju istekom Garantnog roka. Za sve probleme prijavljene u Garantnom roku, ali koje popravke nisu izvršene pre isteka Garantnog roka,
  Garantni rok se produžuje do obavljanja popravke. Ako se problem ne može identifikovati ili ako se problem ili njegova popravka ospori, Opelova Produžena garancija ističe dva meseca nakon poslednje
  popravke ili izjave Opelovog ovlašćenog servisera ili Opela da je nedostatak uklonjen ili da nedostatak ne postoji. Prekid ili vraćanje na početak Garantnog roka popravkom ili proverom problema ili pregovorima o uslovima koji opravdavaju reklamaciju, se isključuje. Obećanja bilo koje vrste od strane trećih lica, a koja na bilo koji način odstupaju od okvira i uslova garancije opisanih ovde nisu obavezujuća za prodavca i/ili Opel.
 3. Opelova Produžena garancija se odnosi isključivo na besplatne popravke vozila od strane Opelovog ovlašćenog servisera, tj. obaveze prodavca u smislu ove Produžene garancije ograničene su na popravku ili opcionu zamenu bilo kog dela od strane Opelovog ovlašćenog servisera. Popravku ili zamenu defektnih delova obaviće Ovlašćeni serviser kome je vozilo vraćeno, bez naknade za delove i izvršeni rad. Vlasnik vozila ni u kom slučaju ne polaže pravo ni na kakvu nadoknadu pored ranije navedenog, pa posledično ni na pomoć vučenja vozila, zamensko vozilo, rastavljanje i ponovno sastavljanje nakon pregleda i demontažu kad šteta nije nadoknadiva po Opelovoj Produženoj garanciji, eventualni gubitak vrednosti nakon popravke, putovanje ili troškove transporta, poslovni gubitak i/ili gubitak u smislu zarade. Kompenzacione obaveze Prodavca u smislu Opelove Produžene garancije ograničene su u skladu s gore navedenim. Međutim, određene usluge su pokrivene Opelovom Produženom pomoći na putu koja je obuhvaćena Opel FlexCare paketom, u skladu sa odredbama i uslovima navedenim u odgovarajućem odeljku. Produžena garancija ne utiče na prava kupca prema važećem zakonu ili prema kupoprodajnom ugovoru za vozilo.
 4. Za delove ugrađene tokom popravke, do isteka Garantnog roka, daje se ista garancija kao za motorno vozilo, tj. Opelova Produžena garancija se ne produžuje dalje popravkom ili zamenom delova čak ni za
  popravljene ili zamenjene delove. Ne mogu se vršiti dalja potraživanja na osnovu ove Opelove Produžene garancije. Zamenjeni delovi postaju vlasništvo Prodavca.
 5. Pravo na garanciju može se ostvariti samo davanjem na uvid originalne Opel FlexCare potvrde koju je izdao Opel.
 6. Prodavac i Opel zadržavaju pravo da angažuju sopstvenog inženjera za pregled vozila pre bilo kakve popravke ili zamene pokrivenih delova.
 7. Opel Produžena Garncija važi za popravke izvedene od strane Opel ovlašćenog servisera u:
  Andori, Belgiji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Kipru, Hrvatskoj, Danskoj, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Gibraltaru, Grckoj, Velikoj Britaniji, Mađarskoj, Islandu, Italiji, Kosovu, Letoniji, Lihteštajnu,
  Litvaniji, Luksemburg, Makedoniji (BJRM), Malti, Monaku, Holandiji, Severnoj Irskoj, Norveškoj, Austriji, Poljskoj, Portugalu, Republici Irskoj, Rumuniji, San Marinu, Švedskoj, Švajcarskoj, Srbiji, Crnoj Gori,
  Slovačkoj, Sloveniji, Španiji, Republici Češkoj, Turskoj.
 8. Pokrivenost Produžene garancije je Premijum.
 9. Grupe delova pokrivene Produženom garancijom Premijum u Garantnom roku su:
 
Grupa delova
Pokriće

Opel

Produžena garancija

Premijum

Grupe delova bezbednosnih sistema
Kontrolni sistem za vazdušne jastuke i z atezač sigurnosnog pojasa.

X

Grupa delova motora
Blok motora, kućište kolenastog vratila, glava motora, zaptivka glave motora, kućište rotacionog motora, svi unutrašnji delovi vezani za razvod ulja, pogonski lanci sa z atezačima, rashladjivači ulja, uljni k arter, davači pritiska ulja, kućišt a filtera ulja i z amajci, KPG/TNG briz gači i do vodni vodovi; KPG/TNG regulator pritiska
X
Grupa delova manuelnog / automatskog menjača
Kućišta menjača, s vi unutrašnji delovi uključujući i k onvertore i kontrolne sisteme za automatski menjač (ne pokriv a: Transmisionu / P ogonsku jedinicu (4ET50) TEHCM Ampera)
X
Grupa delova osovine i napajanja
Pogonska kućišta (prednji, zadnji i pogon na s va četiri točka) uključujući sve unutrašnje delove
X
Grupa delova pogonske jedinice
Univerzalni priključci, glavni pr enos, pogonske osovine i, iz sistema protiv proklizavanja (npr. ETC, 4x4): mer ači broja obrtaja, elektronske kontrolne jedinice, hidraulične jedinice, akumulatori i pumpe.
X
Grupa delova sistema za upravljanje
Mehanički ili hidr aulični upravljač sa s vim unutrašnjim delovima, hidraulična pumpa sa s vim unutrašnjim delovima, motor električnog servo upravljača i elektr onske komponente
X
Grupa delova sistema za kočenje
Glavni kočioni cilindar, servo ureaj, hidro pneumatika (akumulatori i r egulator pritiska), vakum pumpa, cilindar doboš k očnica, regulator sile k očenja, limitator sile k očenja i od ABS-a: sist emi elektronske kontrole, hidraulična jedinica i mer ač broja obrtaja. Ne pokriv a za Amperu: EBCM (elektr onski kontrolni modul kočnica), BPMV (ventil modulatora pritiska kočenja)
X
Grupa delova sistema za gorivo
Pumpa za gorivo, pumpa za ubrizgavanje, elektronski delovi jedinice za ubrizgavanje (npr. kontrolne jedinice, senzori protoka vazduha i mer ači količine protoka vazduha, EGR ventili), karburator i turbo punjač, КPG v entil boce, TNG multi v entil, TNG/KPG ventil filtera goriva. Ne pokriv a za Amperu: EVAP sistem rezervoara za gorivo.
X
Grupa elektro delova
Generator sa regulatorom, starter, elektronske komponente sistema paljenja sa k ablovima za paljenje, električni v odovi jedinice elektronskog ubrizgavanja, mehanički r azvodnik, elektronska kontrolna jedinica motora, indukcioni kalem, releji grejača, kondenzator, rotori i od električnog sist ema: centralna kutija s osigur ačima, kompjuter u k abini, grupe instrumenat a
na instrument tabli u v ezi s ošt ećenjima kompjutera u k abini, centralna kontrolna jedinica (na pr . ECU, BCM, BSI), mo tori brisača za prednje i z adnje staklo, motori perača farova, motori
ventilatora za grejanje i hlađenje i sir ena, TNG k ontrolni modul brizgaljke za gorivo, TNG snop k ablova, TNG/KPG senz or pritis - ka i t emperature. Ne pokriv a za Amperu: modul in verzije pogo - na, pomoćni pogonski modul, OBCM (M odul punjača bat erije u kabini), kontrolni modul z a integraciju vozila (VICM), snop kablova u v ozilu, HV k abal i punjač, punjač 230 V olti.
X
Grupa delova elektronskih sistema udobnosti
Električni prozori: prekidači, elektromotori, kontrolne jedinice; elementi grejača prednjeg stakla, elementi grejača zadnjeg stakla (izuzetak su ošt ećenja usled loma); električni kr ovni prozor: prekidači, elektromotori, kontrolne jedinice; centralna brava: prekidači, elektromotori, kontrolne jedinice, magnetni kalemovi i brave.
X
Grupa delova sistema za hladjenje motora
Hladnjak, grejač, termostat, pumpa z a vodu, hladnjak aut omatskog menjača, visk ozni / t ermički ventilator, spojnica v entilatora i t ermički prekidač. Ne pokriv a za Amperu: Sist em za
hlađenje (električni sist em, grejni sistem, baterije i t ermički sistem)
X
Grupa delova klima uredjaja
Kompresor, isparivač i k ondenzator s v entilatorom (ne pokriv a za Amperu: k ompresor i in tegralni kontrolni modul (AC CM), CHCM (kontrolni modul gr ejanja rashladne tečnosti))
X
Grupa delova izduvnog sistema
Lambda sonda, Y-cevi i priključ ci u v ezi sa z amenom lambda sonde.
X

Uslovi kako je naznačeno važe i za Opel Amperu, s tom razlikom da se sve popravke mogu vršiti isključivo od strane i kod Ovlašćenog servisera Opel Ampere.

 

10. Iz produžene garancije Premijum, isključeni su delovi/grupe delova koji nisu navedeni pod 9. gore, kao i sledeći elementi:

 • Centriranje trapa i balansiranje
 • Čišćenje filtera čestica kod dizela
 • Podešavanje delova karoserije kao što su brave i šarke na vratima
 • Eliminacija buke od vibracija koje prouzrokuju nepodešeni delovi karoserije, točkovi ili ogibljenje
 • Podešavanje sledećeg: kočnica, ručne kočnice, kvačila, menjača, rebrastih kaiševa, paljenja, ugla pretpaljenja motora, farova, geometrije prednjih točkova, vrata, haube, vrata prtljažnika, krilaca, krovnog prozora, prozora
 • Sledeći delovi se smatraju potrošnim elementima i stoga se isključuju iz garancije: paknovi, doboš kočnice, kočni diskovi i disk pločice, potisni ležaj spojnice (kvačila), potisne ploče spojnice (lamela vačila), pneumatici, metlice i gumice brisača, pomoćni pogonski kaiševi, zupčasti kaiševi, rebrasti (V) kaiševi, unutrašnji/spoljašnji TRIM, lajsne, zaptivne gume na vratima, presvlake na sedištima, tepih na podu, lom stakla (usled spoljnog uticaja), delovi grejača stakla (usled oštećenja), svećice, izduvne cevi i lonci (auspuh), baterije za daljinske upravljače, osigurači, sijalice osim sijalica ksenonskih farova, gasni amortizeri za vrata prtljažnika i poklopac motora (hauba), amortizeri i MacPherson oslanjanje

 

11. Dalje se isključuje iz prava na garanciju

a) ako vozilo nije servisirano kako je navedeno od strane Opela (npr. provere nisu vršene u skladu sa
Opelovim servisnim planom) ili druge popravke nisu obavljene na vreme ili u skladu sa specifikacijom proizvođača. Ovo isključivanje ne važi kad se podnese dokaz da štetu nije prouzrokovao propušteni ili zakasneli servis. Svi obavljeni servisi moraju biti dokumentovani;

b) za sklopove koji su u direktnoj ili indirektnoj vezi s delovima (npr. podešavanje ili stilizovanje delova)
koji su naknadno ugrađeni u motorno vozilo i koji nisu deo originalne Opelove dodatne opreme ili ako je motorno vozilo modifikovano na način koji nije odobrio Opel;

c) ukoliko je u vozilo, bez prethodnog odobrenja od strane Opela, sipano gorivo neodgovarajuće specifikacije, uključujući tzv. biodizel i nastala šteta pogađa delove vozila čija se funkcija može poremetiti sipanjem goriva neodgovarajuće specifikacije. Isto važi za rad s tečnostima neodgovarajuće specifikacije, npr. motornim uljem;

d) ako je motorno vozilo korišćeno za takmičenja, trke, reli vožnje, obaranje rekorda ili slične sportske događaje ili aktivnosti ili je korišćeno za vožnju van asfaltnog puta ukoliko to nije odobreno od strane Opela;
e) ako je vozilo za totalni ekonomski otpis;
f) ukoliko je identifikacioni broj motornog vozila izmenjen ili uklonjen ili se ne može identifikovati ili ne odgovara podacima iz ove Servisne i Garantne knjižice;
g) za zapečaćene delove, ako je pečat slomljen;
h) za lom ili oštećenje delova (bilo pod garancijom ili ne) uzrokovane mrazom, vodom, blokadom usled
zamrzavanja tečnosti, nagomilavanja kontaminanata, mulja ili taloga ili drugih otpadnih materija koje sprečavaju da delovi pravilno funkcionišu.
i) ako je merač pređene kilometraže i/ili brzine modifikovan, zamenjen, podešavan, promenjen ili njime manipulisano na bilo koji način. Ova isključenost se ne odnosi na promjene ili modifikacije koje su urađene zbog kvara na datom delu, ako je takva modifikacija ili zamena dokumentovana (uključujući broj kilometara zamenjenog merača pređene kilometraže)

 

12. Ova garancija takođe ne važi ukoliko prvobitni uzrok defekta potiče od

a) propusta da se pregledaju Opelove specifikacije o nezi i tretmanu vozila (npr. kako je navedeno u Uputstvu za upotrebu) uključujući, ali ne ograničavajući se na, propust da se preduzmu odgovarajući koraci u slučaju paljenja lampica za upozorenje ili propust da se ispravi otkriveni defekt;
b) zpopravke ili servisiranja motornog vozila, pri čemu popravku ili servisiranje koje je dovelo do defekta nije obavio Opelov ovlašćeni serviser;
c) nepravilnog rukovanja ili prenaprezanja motornog vozila;
d) spoljašnjih mehaničkih ili hemijskih uticaja na motorno vozilo (u slučaju oštećenja farbe ili karoserije, posebno oštećenja od kamenčića, rđe, industrijskih emisija, ptičjeg izmeta); ili
e) propusta da se prijavi i otkloni defekt koji je bio očigledan tokom isporuke motornog vozila, odmah nakon isporuke ili defekt koji postaje očigledan nešto kasnije, odmah nakon što je postao očigledan;
f) propusta vlasnika da načini očekivane korake u cilju ublažavanja nastalih oštećenja;

 

Za posebne konverzije koje nije isporučio Opel, ne daje se Opelova Produžena garancija. Slučajni ili posledični troškovi poput naknada za hotelski smeštaj, rentiranje automobila i gubitak ličnih stvari ili prihoda nisu nadoknadivi prema uslovima garancije.
promo  
Idi na vrh