loading
OPEL FINANSIRANJE je posebna ponuda za kupovinu novih Opel vozila uz 0% kamate za kredit u iznosu do 10 000 EUR i rokom otplate do 36 meseci namenjena fizičkim licima, putem koga ćete brže i lakše doći do svog novog Opela. Potpuno komforno, bez odlaska u banku, novi Opel uz OPEL FINANSIRANJE može biti vaš već u našem salonu.

 U susret željama svojih kupaca, OPEL je proširio ponudu finansiranja – u zavisnosti od perioda otplate, novi automobil možete kupiti na kredit beskamatno ili sa najnižom ratom.

 

VI BIRATE ILI 0% KAMATA ILI NAJNIŽA RATA.

 

Opel Finansiranje se odnosi na sledeće modele: Adam Glam/Slam, nova Corsa, Meriva, Astra, Mokka i Insignia.

 

Sve što treba da uradite je da posetite jednog od naših ovlašćenih Dilera i da odaberete svoj željeni model.

 

Maksimalni iznosi kredita uz OPEL FINANSIRANJE sa kamatom 0%, zavise od modela vozila i važeći su po sledećem:

- do 5 000 EUR kredita za model Meriva

- do 7 000 EUR kredita za modele Adam Glam i Slam, nova Corsa, Astra

- do 10 000 EUR kredita za modele Mokka, Insignia

 

ZA KUPCE KOJI ŽELE BESKAMATNO FINANSIRANJE OPEL JE OBEZBEDIO KREDIT UZ PERIOD OTPLATE DO 3 GODINE

 

Reprezentativni primeri

 

Model: Opel Corsa Selection 1.2 70KS

Cena vozila: 11.180 EUR

Učešće: 4.180 EUR

Mesečna rata: 194.44 EUR

NKS: 0.00%*
EKS: 0.63%

 

Model: Opel Meriva drive! 1.4 100KS

Cena vozila: 12.550 EUR

Učešće: 7.550 EUR

Mesečna rata: 138.89 EUR

NKS: 0.00%*

EKS: 0.89%

 

Model: Opel Astra Selection 1.4 100KS

Cena vozila: 12.970 EUR

Učešće: 5.970 EUR

Mesečna rata: 194.44 EUR

NKS: 0.00%*

EKS: 0.63%

 

Model: Opel Mokka Selection 1.6 115KS

Cena vozila: 16.990 EUR

Učešće: 6.990 EUR

Mesečna rata: 277.78 EUR

NKS: 0.00%*

EKS: 0.44%

 

Model: Opel Insignia drive! 1.8 140KS

Cena vozila: 18.710 EUR

Učešće: 8.710 EUR

Mesečna rata: 277.78 EUR

NKS: 0.00%*

EKS: 0.44%

 

*Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 28.07.2015. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menica: 50,00 RSD, troškovi izveštaja kreditnog biroa: 246,00 RSD, trošak održavanja računa 230,00 RSD mesečno za klijente bez zarade.

 

ZA KUPCE KOJI ŽELE MANJU RATU I DUŽI PERIOD OTPLATE NA RASPOLAGANJU JE OPEL FINANSIRANJE UZ KAMATNU STOPU OD 1.88% I ROK OTPLATE DO 4 GODINE

 

Reprezentativni primeri

 

Model: Opel Corsa Selection 1.2 70KS

Cena vozila: 11.180 EUR

Učešće: 4.180 EUR

Mesečna rata: 153.03 EUR

NKS: 1.88%*
EKS: 3.03%

 

Model: Opel Meriva drive! 1.4 100KS

Cena vozila: 12.550 EUR

Učešće: 7.550 EUR

Mesečna rata: 109.31 EUR

NKS: 1.88%*

EKS: 3.28%

 

Model: Opel Astra Selection 1.4 100KS

Cena vozila: 12.400 EUR

Učešće: 5.400 EUR

Mesečna rata: 153.03 EUR

NKS: 1.88%*

EKS: 3.03%

 

Model: Opel Mokka Selection 1.6 115KS

Cena vozila 16.990 EUR

Učešće: 6.990 EUR

Mesečna rata: 218.61 EUR

NKS: 1.88%*

EKS: 2.84%

 

Model: Opel Insignia drive! 1.8 140KS

Cena vozila: 18.710 EUR

Učešće: 8.710 EUR

Mesečna rata: 218.61 EUR

NKS: 1.88%*

EKS: 2.84%

 

* Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Euribora za III kvartal iznosi -0.013%, fiksni deo iznosi 1.893%. EKS obračunat na dan 28.07.2015. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice: 50.00 RSD, troškovi izveštaja kreditnog biroa: 246.00 RSD; finansiran trošak obrade zahteva 1.00%, trošak održavanja računa 230.00 RSD mesečno za klijente bez zarade u CAS. Vrednost tromesečnog Euribora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji predhodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.

 

ZA PERIOD OTPLATE DO 5 GODINA KAMATA UZ OPEL FINANSIRANJE IZNOSI NEVEROVATNIH 2.88%

 

Reprezentativni primeri

 

Model: Opel Corsa Selection 1.2 70KS

Cena vozila: 11.180 EUR

Učešće: 4.180 EUR

Mesečna rata: 126.67 EUR

NKS: 2.88%*
EKS: 3.96%

 

Model: Opel Meriva drive! 1.4 100KS

Cena vozila: 12.550 EUR

Učešće: 7.550 EUR

Mesečna rata: 90.48 EUR

NKS: 2.88%*

EKS: 4.21%

 

Model: Opel Astra Selection 1.4 100KS

Cena vozila 12.400 EUR

Učešće: 5.400 EUR

Mesečna rata: 126.67 EUR

NKS: 2.88%*

EKS: 3.96%

 

Model: Opel Mokka Selection 1.6 115KS

Cena vozila 16.990 EUR

Učešće: 6.990 EUR

Mesečna rata: 180.96 EUR

NKS: 2.88%*

EKS: 3.77%

 

Model: Opel Insignia drive! 1.8 140KS

Cena vozila: 18.710 EUR

Učešće: 8.710 EUR

Mesečna rata: 180.96 EUR

NKS: 2.88%*

EKS: 3.77%

 

*Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Euribora za III kvartal iznosi -0.013%, fiksni deo iznosi 2.893%. EKS obračunat na dan 28.07.2015. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice: 50.00 RSD, troškovi izveštaja kreditnog biroa: 246.00 RSD; finansiran trošak obrade zahteva 1.00%, trošak održavanja računa 230.00 RSD mesečno za klijente bez zarade u CAS. Vrednost tromesečnog Euribora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji predhodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.

 

Uslovi kredita:

Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
Kriterijumi za indeksiranje: indeksiran u EUR
Iznos kredita: 1.000 EUR - 10.000 EUR
Period otplate: 13 meseci - 60 meseci
Minimalno učešće: 30%
Nominalana kamatna stopa: 0% za kredite sa rokom otplate do 36 meseci, 1.88% za kredite sa rokom otplate do 48 meseci, 2.88% sa rokom otplate do 60 meseci

Bez troškova obrade kredita za beskamatne kredite; 1% finansiran trošak obrade za kredite uz kamatnu stopu 1.88% i 2.88%.
Bez troškova delimične ili preveremene otplate.

Instrumenti obezbeđenja:

Solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjima

Administrativna zabrana

Bez zaloge za iznose kredita do 10 000 EUR

Bez kasko osiguranja za iznos kredita do 10 000 EUR

Ostali uslovi kredita:

Klijent mora biti državljanin Republike Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji ili strani državljanin sa prebivalištem u Republici Srbiji.

Klijent mora biti u stalnom random odnosu na određeno ili neodređeno vreme;

Minimum 20 godina starosti klijenta u trenutku podnošenja zahteva za kredit


promo